WOODTIQUE
Sculpturen

Sculpturen

Sculptures / Sculpturen

In the spring of 2022, Henriëlle started making her first sculptures.  All of her pieces are a continuing search for how lost pieces of waste wood can become valuable wholes of beauty and stories. Carrying the strong message of the power of starting with what is already there, and also asking questions about how well we are able to value our scarce natural resources. /

In het voorjaar van 2022 startte Henriëlle met het maken van haar eerste sculpturen. Al haar werken zijn een continuerende zoektocht naar hoe verloren en overgebleven hout een geheel kan worden van schoonheid en verhalen. Het draagt de boodschap over kracht van starten met wat er al is en zet vraagtekens bij hoe goed we in staat zijn onze natuurlijke bronnen weten te waarderen. 

Want more information?

The sculptures above are prized between € 1500 and € 3000,- Request more specific information via e-mail hello@woodtique.nl 

De sculpturen zijn geprijsd tussen de € 1500 en € 3000. Vraag naar meer informatie via de mail hello@woodtique.nl